Сухарева Л. С.

Математика

Зошит для контролю навчальних досягнень у 3 класі.

Зошит містить усі необхідні завдання різних видів для перевірки й оцінювання математичних умінь і навичок третьокласників. Зміст посібника відповідає новим «Критеріям оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» (2008 р.).

У посібнику подані завдання на усне та письмове додавання й віднімання чисел у межах 1000, множення та ділення одноцифрових і двоцифрових чисел, порядок дій у виразах, прості й складені задачі, геометричний матеріал, підсумкові контрольні роботи в кінці кожного семестру та року.

У додатку містяться додаткові завдання для учнів, які впоралися із контрольною роботою до завершення уроку. Вони оцінюються окремо.

Посібник призначений для учнів 3 класів шкіл з українською мовою навчання.

Дівакова І. І., Заброцька С. Г., Ухіна Т. Б.

Зошит з української мови для контролю навчальних досягнень. 3 клас

Зошит містить усі види перевірки знань, умінь і навичок учнів з української мови у 3 класі, що їх проводять посеместрово, а саме: аудіювання, діалог, перевірка мовних знань і вмінь, диктант, письмовий переказ і списування.

Методичні вказівки щодо роботи з цим зошитом уміщено в посібнику "Українська мова. Методичні рекомендації та завдання для контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів. З клас" (видавництво "Мандрівець"), який призначений для вчителів.

Для учнів 3 класу, вчителів початкових класів.

Печериця Т. О.

Українська мова.

Картки до уроків: 3 клас

Посібник включає картки із завданнями тестового характеру, які дають змогу за короткий нас перевірити рівень засвоєних учнями знань із програмного мовного матеріалу. Видання призначене допомогти вчителю урізноманітнити методи роботи на заняттях з української мови.

Матеріали посібника можна використовувати на уроках і в позаурочний час.

Для вчителів, учнів початкової школи та їхніх батьків.

Пономарьова К.І.

Зошит для тестової перевірки знань з української мови

Навчальний посібник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

ДО УВАГИ ВЧИТЕЛІВ!

У цьому зошиті вміщені тестові завдання для перевірки аудіювання (слухання-розуміння тексту) і теоретичних знань з мови.

Перевірка аудіативних умінь здійснюється шляхом прослуховування художніх текстів (с. 6-10) і виконання шести тестових завдань, які стосуються фактичного змісту, послідовності подій, головної думки тексту. Кожне правильно виконане завдання оцінюється двома балами.

Мовні знання перевіряються за допомогою тестів, складених на матеріалі вивченої теми. Учням пропонується вісім завдань: чотири перших — у вигляді закритих тестів з трьома варіантами відповіді, решта — тести відкритого типу, які передбачають письмове виконання практичних завдань. Кожне тестове завдання закритого типу оцінюється одним балом, відкритого типу — двома балами.

Еще статьи...

Для связи

Поиск по сайту