Пономарьова К.І.

Зошит для тестової перевірки знань з української мови

Навчальний посібник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів

ДО УВАГИ ВЧИТЕЛІВ!

У цьому зошиті вміщені тестові завдання для перевірки аудіювання (слухання-розуміння тексту) і теоретичних знань з мови.

Перевірка аудіативних умінь здійснюється шляхом прослуховування художніх текстів (с.6—12) і виконання шести тестових завдань, які стосуються фактичного змісту, послідовності подій, головної думки тексту. Кожне правильно виконане завдання оцінюється двома балами.

Мовні знання перевіряються за допомогою тестів, складених на матеріалі вивченої теми. Учням пропонується вісім завдань: чотири перших — у вигляді закритих тестів з трьома варіантами відповіді, решта — тести відкритого типу, які передбачають письмове виконання практичних завдань. Кожне тестове завдання закритого типу оцінюється одним балом, відкритого типу — двома балами.

Дівакова І. І., Заброцька С. Г., Ухіна Т. Б.

Зошит з української мови для контролю навчальних досягнень. 4 клас.

Зошит містить усі види перевірки знань, умінь і навичок учнів з української мови у 4 класі, що їх проводять посеместрово, а саме: аудіювання, діалог, перевірка мовних знань і вмінь, диктант, письмовий переказ і списування. Методичні вказівки щодо роботи з цим зошитом уміщено в посібнику "Українська мова. Методичні рекомендації та завдання для контролю і оцінювання навчальних досягнень учнів. 4 клас" (видавництво "Мандрівець"), який призначений для вчителів.

Для учнів 4 класу, вчителів початкових класів.

Ухіна Т. Б., Дівакова І. І.

Математика

Зошит для контролю навчальних досягнень з математики.

Зошит укладено відповідно до чинної Програми з математики для 4 класу (автори: М. Богданович, Л. Кочина, Н. Листопад, В. Шпакова). Він містить тексти перевірних робіт (у чотирьох варіантах) і тести для тематичної перевірки досягнень учнів з математики. Методичні вказівки щодо роботи з цим зошитом вміщено у посібнику "Математика. Методичні рекомендації для роботи із «Зошитом для контролю навчальних досягнень з математики. 4 клас»" (Тернопіль: Мандрівець, 2011), що призначений для вчителів.

Лазарева І. Ю.

Німецька мова. 4 клас

Робочий зошит. Зошит для контролю знань (до підручника Н.П. Басай).

Видання містить робочий зошит і зошит для контролю знань, укладені до підручника Н.П. Басай «Guten Tag!».

У робочому зошиті подаються різноманітні й цікаві завдання та, вправи, створені з урахуванням сучасних освітніх методик і технологій, він призначений для більш детального відпрацювання учнями матеріалу як на уроках, так і вдома.

Зошит для контролю знань пропонує різноманітні завдання для оцінювання знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови за всіма видами мовної та мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання письмо).

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів іноземної мови.

Еще статьи...

Для связи

Поиск по сайту