Святокум О. Є.

Вступ до історії України. 5 клас

Комплексний зошит для контролю знань.

Зошит містить завдання для поточного та узагальнюючого контролю знань учнів 5-х класів із курсу «Вступ до історії України».

Видання призначене для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів.

Василенко, С. В.

Основи здоров'я, 5 клас.

Зошит до підручника Т.Є. Бойченко, С.В. Василенко, Н.І. Гущиної, В.В. Дивака.

Навчальний посібник для 5 кл. загальноосвітніх навчальних закладів.

Стадннк Л. Г.

Математика. 5 клас

Комплексний зошит для контролю знань.

Зошит відповідає вимогам чинної програми з математики для 5 класу (11-річна школа) і призначений для поточного і тематичного контролю навчальних, досягнень учнів з математики.

Посібник складається з двох частин: поточний контроль і контрольні роботи.

У першій частині посібника за кожною темою, що вивчається, запропоновано декілька видів перевірочних робіт: картка контролю теоретичних знань (перевіряється рівень засвоєння теоретичного матеріалу), практичний тренінг (контролюється вміння застосовувати набуті знання на практиці, а також володіння навичками читати й аналізувати матеріал, поданий графічно) та самостійна робота (відстежується рівень засвоєння теми, що вивчається). Кожну роботу запропоновано у двох варіантах.

Друга частина містить контрольні роботи, за допомогою яких перевіряється рівень засвоєння учнями навчального матеріалу за кожною темою. Усі роботи наведено в чотирьох варіантах і містять тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Продумана система навчального матеріалу та наявність перфорації забезпечують оперативність під час користування посібником.

Призначено для учнів 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів математики.

Авраменко О. М.

Зошит для контрольних робіт з української мови. 5 клас.

Еще статьи...

Для связи

Поиск по сайту