Ліфарь, С. В.

Фізика

зошит для лабораторних робіт учня 8 кл.

В основу зошита покладено ідею поетапного формування експериментальних умінь і навичок учнів.

Залежно від місця в темі і тривалості проведення лабораторної роботи, робота може складатися з трьох частин: «Домашня підготовка до роботи», «Домашній практикум», «Робота в класі» або двох частин: «Підготовка до роботи» та «Робота в класі». «Підготовка до роботи» виконується в класі під керівництвом учителя, а частину «Робота в класі» учні виконують самостійно.

Зошит має інструкцію з техніки безпеки і методичні рекомендації.

Організоване за допомогою зошита навчання сприяє розвитку експериментальних умінь, викликає потребу в здобуванні нових знань, розвиває творче мислення учнів з урахуванням педагогічних принципів і наочності.

Вовк В. Ф.

Фізична географія України. 8 клас

Комплексний зошит для контролю знань

Зошит містить завдання для тематичного оцінювання знань учнів 8 класів із курсу фізичної географії України.

Видання призначене для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів.

До уваги вчителя

Комплексний зошит для контролю знань призначений для встановлення рівня навчальних компетентностей учнів 8 класу із географії. Він відповідає структурі чинної навчальної програми для 11-річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і її вимогам до знань і вмінь.

Структура комплексного зошита уніфікована. Зошит містить завдання для поточного оцінювання, що подаються до 14 уроків із різних тем навчальної програми. Завдання диференційовані за рівнями складності й подані у двох варіантах. Із шести завдань кожного поточного оцінювання перші три відповідають І рівню складності й оцінюються у випадку правильної відповіді одним балом кожне. Четверте, п'яте і шосте завдання відповідають II—III рівням складності. Кожне з них може бути оцінене залежно від ступеня його виконання одним, двома або трьома балами.

Подробнее...

Донина Л. Д.

Русский язык. 8 класс

Комплексная тетрадь для контроля знаний

(для школ с украинским языком обучения).

Комплексная тетрадь для контроля знаний содержит задания для всех видов контрольных работ: тесты для оценивания языковых знаний и умений по темам, задания к текстам для аудирования, тексты для чтения молча и вопросы к ним, тексты для устного изложения, материал для составления диалога, темы устных сочинений.

Предназначено для учащихся 8 класса общеобразовательных школ с украинским языком обучения.

Григорович О. В.

Хімія. 8 клас

Комплексний зошит для контролю знань

Посібник укладений відповідно до програми з хімії для 11-річної загальноосвітньої школи. Він містить різні за формою і призначенням завдання для комплексної перевірки знань учнів протягом навчального року. До його складу входять чотири залікові роботи, дванадцять тестових робіт для поточного контролю знань, вісім робіт бліц-контролю та вісім самостійних робіт. Усі види робіт представлені у двох варіантах.

Завдання подано у тестовій формі.

У посібнику розміщено Періодичну систему Д. І. Менделєєва.

У вкладиші до посібника розміщено добірку запитань для усного опитування.

Призначений для учнів 8 класів загальноосвітніх шкіл.

Від авторів

Еще статьи...

Для связи

Поиск по сайту