Ліфарь, C.B.

Фізика 9 клас

зошит для лабораторних робіт

В основу зошита покладено ідею поетапного формування експериментальних умінь і навичок учнів.

Лабораторні роботи складаються з трьох частин: «Домашня підготовка», «Домашній практикум», «Робота в класі».

Зошит має інструкцію з техніки безпеки та методичні рекомендації.

Організоване за допомогою зошита навчання сприяє розвитку експериментальних умінь, потреби в здобутті нових знань, творчості учнів в умовах профільного навчання з урахуванням психолого- педагогічних принципів, наочностей.

Використання цього зошита може бути одним із шляхів реалізації завдань шкільної освіти, яка має забезпечити формування життєво важливих компетентностей школярів, а також продуктивної творчої діяльності кожного.

Вовк В. Ф.

Економічна і соціальна географія України. 9 клас

Комплексний зошит для контролю знань

Зошит містить завдання для поточного й узагальнюючого (тематичного) оцінювання рівня знань учнів 9 класів із курсу економічної і соціальної географії України. До зошита додається комплект контурних карт із завданнями. Видання призначене для учнів загальноосвітніх шкіл і вчителів.

До уваги вчителя

Комплексний зошит для контролю знань призначений для встановлення рівня навчальних компетентностей учнів 9 класу із географії. Він відповідає структурі чинної навчальної програми для 11-річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і її вимогам до знань і вмінь.

Структура комплексного зошита уніфікована. Зошит містить завдання для поточного оцінювання, розроблені до 14 уроків із різних тем навчальної програми. Завдання диференційовані за рівнями складності й подані удвох варіантах. Із шести завдань кожного поточного оцінювання перші три відповідають І рівню складності й оцінюються у випадку правильної відповіді одним балом кожне. Четверте, п'яте і шосте завдання відповідають II—III рівням складності. Кожне з них може бути оцінене залежно від ступеня його виконання одним, двома або трьома балами.

Подробнее...

Донина Л. Д.

Русский язык. 9 класс

Комплексная тетрадь для контроля знаний

(для школ с украинским языком обучения)

Комплексная тетрадь для контроля знаний содержит задания для всех видов контрольных работ: тесты для оценивания языковых знаний и умений по темам, задания к текстам для аудирования, тексты для чтения молча и вопросы к ним, тексты для зрительно-слухового диктанта, материал для составления диалога.

Предназначено для учащихся 9 класса общеобразовательных школ с украинским языком обучения

Тагліна О. В.

Основи здоров'я. 9 клас

Комплексний зошит для контролю знань.

Комплексний зошит для контролю знань призначений для оцінювання навчальних досягнень учнів 9 класу в рамках курсу «Основи здоров'я». Різноманітні завдання, тести й питання складені відповідно до програми для 12-річної школи, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

До зошита входять:

1.Завдання для тематичного контролю.

2.Завдання для поточного контролю.

3.Щоденник здоров'я.

Подробнее...

Еще статьи...

Для связи

Поиск по сайту