Вітаємо вас, учні!

Цього навчального року ви:

поглибите знання з органічної хімії, набуті в основній школі;

встановите причинно-наслідкові зв'язки між фізичними і хімічними властивостями найважливіших органічних сполук та їхнім використанням;

конкретизуєте уявлення щодо багатоманітності органічних сполук;

дізнаєтеся більше про теорію як вищу форму наукових знань і про рівні структурної організації речовини;

удосконалите вміння безпечно поводитися з найпростішим лабораторним обладнанням і реактивами під час виконання хімічних дослідів;

застосуєте методи пізнання, відомі вам з основної школи, під час демонстрування хімічних дослідів учителем і власноруч виконуючи їх на уроці чи в позаурочний час;

використаєте вміння працювати з навчальною літературою та іншими джерелами інформації для розширення свого світогляду;

розвинете здатність мислити не лише абстрактно, а й образно, критично сприймати й аналізувати інформацію.

Подробнее...

ДОРОГІ ОДИНАДЦЯТИКЛАСНИКИ!

Цей підручник є заключним у серії підручників, за якими ви впродовж п'яти років оволодіваєте предметними знаннями з хімії. Нині без хімічних знань немислимі здоров'я й побут людини, технічний прогрес і розгадка таємниць минулих століть.

Коло ваших пізнавальних інтересів визначилося рік тому на користь іншого, нехімічного, профілю навчання. А тому ви опановуєте хімію як загальноосвітній предмет.

Вивчаючи хімію, ви станете освіченою, компетентною особистістю, матимете знання, виявлятимете вміння, завдяки яким зможете безпечно поводитися з речовинами, розумітися на хімічних явищах, використовувати в повсякденному житті набуті хімічні компетенції.

Подробнее...

ПЕРЕДМОВА

Про користь математики для людей різних інтересів і професій добре знаємо. Ось як про це говорили відомі математики:

«Вивчення математики важливе з двох поглядів: по-перше, через сильний вплив цієї строгої науки на розвиток розумових здібностей; по-друге, через загальність її застосувань» (М.В. Остроградський).

«Без знання математики неможливо зрозуміти ні основ сучасної техніки, ні того, як вчені вивчають природні й со-ціальні явища» (А.М. Колмогоров).

«Є одна наука, без якої неможлива жодна інша. Це ~~ математика. Її поняття, зображення й символи служать тією мовою, якою говорять, пишуть і думають інші науки. Вона по-яснює закономірності складних явищ, зводячи їх до простих, елементарних явищ природи. Вона передбачає і далеко наперед вираховує з величезною точністю перебіг подій»(С.Д. Соболєв).

Подробнее...

Дорогі одинадцятикласники!

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення української літератури XX—початку XXI століття. Красне письменство цього періоду утверджувалось як національно-самобутнє і пройняте гуманістичними духовними цінностями. У центрі творів митців слова — людина, її світ, радощі і страждання, невдачі і перемоги, віра і надія. Саме людинознавчий вимір, утвердження добра як дії, пошуки смислу буття героїв визначають пафос української літератури цього періоду.

Подробнее...

Для связи

Поиск по сайту