Шановні випускники!

Протягом цього навчального року ви завершите вивчення історії в школі. Перед вами стоїть завдання осягнути перебіг подій на тому відрізку вітчизняної історії, який найбільше визначає наше бачення сьогодення. Саме протягом цього історичного періоду сформувалися ті норми й цінності, погляди й переконання, які нині існують у нашій свідомості, визначаючи ставлення до самих себе як особистостей, громадян до суспільства, природи та світу. Засвоївши ці історичні знання, ви зможете гідно оцінити себе та всіх, хто живе поруч із вами, зрозуміти особливості нашого суспільства та визначити власне місце в ньому, побачити свій взаємозв'язок із природою та світом.

Подробнее...

LEARNING A LANGUAGE

Speak on what you find to be the easiest and the most difficult about learning English. Choose from the box and explain why.

Grammar, spelling, pronunciation, vocabulary, reading, writing, speaking

 Ask and answer the questions in pairs.

 

How do you organise your learning process?

How much time do you need to do English tasks?

Are you a motivated learner or are you forced to learn English?

How often do you speak English outside the classroom?

Подробнее...

Дорогий друже!

Цією книжкою завершується шкільний курс фізики, який ти вивчав упродовж чотирьох років. За цей час ти оволодів основ- ними поняттями і законами фізики, навчився досліджувати фі- зичні явища і процеси, застосовувати набуті знання для пояснен- ня явищ природи, розв'язувати задачі. Сподіваємось, що набуті знання і досвід знадобляться тобі в подальшій діяльності. Адже ти живеш у сучасному високотехнологічному суспільстві, де на- уковий світогляд і

Подробнее...

Шановні учні

Перед вами підручник з історії України, який охоплює період від початку Другої світової війни до сьогодення.

Підручник адресовано вам — учням випускного класу, які вже сьогодні беруть участь у суспільному житті, мають документ, що засвідчує громадянство — паспорт громадянина України, і визначають свій життєвий шлях. Зміст підручника орієнто¬вано на ваш соціальний досвід, здатність історично мислити, виявляти громадян¬ську позицію. Цей підручник дасть вам можливість опанувати навчальний зміст за умови самостійного опрацювання всіх його складових: тексту, документів, фотографій, історичних карт і завдань до них; формувати власні погляди на події минулого; ознайомитися з матеріалами соціальної історії та

Подробнее...

Еще статьи...

Для связи

Поиск по сайту