Ковбасенко Ю. І.

Світова література

Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень, профільний рівень).

Підручник повністю відповідає чинним програмам із світової літератури для профільних 11 класів (академічний рівень, профільний рівень). У ньому розглянуто провідні тенденції розвитку літературного процесу XX ст., а також життєвий і творчий шлях та ідейно-художні особливості творів провідних письменників цього періоду.

Наявність обов'язкового та додаткового літературознавчого й культурологічного матеріалу допоможе учням ефективно підготуватися до різноманітних форм поточного та підсумкового моніторингу (у т. ч. ЗНО) навчальних досягнень не тільки зі світової та української літератур, а й з історії та інших суміжних дисциплін.

Міляновська Н.

Світова література. 11 клас: Хрестоматія. Рівень стандарту, академічний рівень

Для учнів 11 класу, вчителів середньої загальноосвітньої школи та середніх спеціальних навчальних закладів.

Передмова

Хрестоматія «Світова література. 11 клас» укладенай відповідно до програми зі світової літератури, затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Дане видання охоплює художні твори, вивчення яких передбачене рівнем стандарту та академічним рівнем.

Рекомендовані до вивчення художні твори відповідно до програми об'єднані в наступні розділи: «Із драматургії кінця XIX - початку XX століття», «Із літератури першої половини XX століття», «Із літератури другої половини XX століття», «Із літератури кінця XX - початку XXI століття». Таким чином забезпечується глибоке розуміння учнями розвитку літературних явищ у широкому контексті історії та культури; усвідомлення ними спадкоємності та взаємопов'язаної різночасових та різнонаціональних світових мистецьких та суспільних подій.

Подробнее...

Пришляк М. П.

Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвітіх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень

Юные друзья!

Вы начинаете изучение одной из наиболее давних и интересных наук — астрономии, которая исследует природу, происхождение и эволюцию как отдельных небесных тел, так и Вселенной в целом. В учебнике вы осуществите своеобразные космические путешествия сквозь пространство и время. В каждом из разделов вас ждут новые открытия.

Раздел «Что изучает астрономия?» рассматривает историю зарождения науки астрономии и эволюцию представлений человека о Вселенной.

Подробнее...

Пришляк М. П.

Астрономія: 11 кл.: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень

Юні друзі!

Ви починаєте вивчення однієї а найбільш давніх і цікавих наук — астрономії, яка досліджує природу, походження та еволюцію як окремих небесних тіл, так і Всесвіту в цілому. У підручнику ви здійсните своєрідні космічні мандри крізь простір і час.

Так, у розділах:

«Що вивчає астрономія?» ви розглянете історію зародження науки астрономії та еволюцію уявлень людини про Всесвіт; «Основи практичної астрономії» і «Вимірювання часу та календар» ви навчитесь розпізнавати сузір'я на нічному небі й за допомогою небесних світил орієнтуватись на місцевості та вимірювати час;

Подробнее...

Еще статьи...

Для связи

Поиск по сайту