Реєнт Олександр

Історія України

Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

( Рівень стандарту, академічний рівень)

У підручнику висвітлено історію України початку XX ст. Ця доба розпочинається переходом до політичного етапу національного відродження в українських землях і завершується входженням УСРР до складу СРСР.

Ретельно розроблений методичний апарат допоможе глибшому засвоєнню навчального матеріалу, адекватному оцінюванню знань та вмінь учнів.

НАЛИВАЙКО Дмитро Сергійович

Світова література

підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

академічний рівень, профільний рівень

Підручник, що ознайомлює з визначними явищами світової літератури середини XIX ст. та межі ХІХ-ХХ ст., написано відповідно до чинної навчальної програми для 10 класу (академічний рівень, профільний рівень).

Видання містить оглядові статті, що репрезентують провідні тенденції літературного процесу XIX ст. та висвітлюють особливості розвитку світової поезії і прози в зазначений період; нариси про життя і творчість видатних майстрів слова XIX ст.; інтерпретації художніх творів, вивчення яких передбачено програмою. Методичний апарат підручника спрямований на різнобічне висвітлення програмового матеріалу, розвиток критичного мислення та творчих здібностей учнів.

Кульчицький C.B.

Історія України

додаток до підручника для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(рівень стандарту, академічний рівень)

Додаток до підручника з історії України для 10 класу є його логічним продовженням. Його структура та методичний апарат мають сприяти практичному застосуванню набутих умінь і навичок роботи з підручником з історії України для 10 класу та якісному опануванню навчального матеріалу.

Кульчицький, C.B.

Історія України

підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(рівень стандарту, академічний рівень)

Автори прагнули дати об'єктивну оцінку подіям вітчизняної історії періоду перших двох десятиріч XX ст.

Значну увагу приділено розвиткові національної культури та історії повсякденності, що дозволяє олюднити й оживити сторінки минулого.

У підручнику запропоновано нестандартний методичний апарат, який сприятиме розвитку в учнів критичного мислення, навичок самостійної роботи, допоможе сформувати і обґрунтувати власну точку зору.

Еще статьи...

Для связи

Поиск по сайту