Ковбасенко Ю. І.

Світова література

Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів

(рівень стандарту).

Підручник повністю відповідає чинній програмі для 10 класів (рівень стандарту). У ньому розглянуто провідні тенденції розвитку літературного процесу XIX ст. (епохи реалізму та раннього модернізму) на прикладах життя і творчості Стендаля, О. де Бальзака, Ф. Достоєвського, Л. Толстого, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо та О. Уайльда.

Підручник зорієнтований на роботу школярів під керівництвом учителя та самостійне опрацювання ними навчального матеріалу. Наявність обов'язкового та додаткового літературознавчого й культурологічного матеріалу допоможе учням успішно підготуватися до різноманітних форм поточного та підсумкового моніторингу (у т.ч. ЗНО) навчальних досягнень не лише із світової та української літератур, а й також з історії та інших суміжних дисциплін.

Климова Л. В.

Художня культура. 10 клас

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів.

Рівень стандарту. Академічний рівень.

Підручник відповідає вимогам «Державного стандарту базової і повної середньої освіти» та навчальній програмі з художньо-естетичного циклу для 11-річної школи.

Мета підручника — формування в учнів світоглядних орієнтацій, виховання у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні в процесі опанування цінностями української художньої культури. Призначений для учнів 10 класів загальноосвітніх шкіл.

Масол Л. М .

Художня культура

Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів

Рівень стандарту. Академічний рівень

Бар'яхтар В. Г.

Фізика. 10 клас.

Академічний рівень

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів

Пропонований підручник є складовою навчально-методичного комплекту «Фізика-10», який включає також збірник задач, зошит для лабораторних робіт і комплексний зошит для контролю знань. Основна мета підручника — сприяти формуванню базових фізичних знань, достатніх для продовження навчання за напрямками, де потрібна відповідна підготовка з фізики.

Еще статьи...

Для связи

Поиск по сайту