Кульчицький C.B.

Історія України

додаток до підручника для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(рівень стандарту, академічний рівень)

Додаток до підручника з історії України для 10 класу є його логічним продовженням. Його структура та методичний апарат мають сприяти практичному застосуванню набутих умінь і навичок роботи з підручником з історії України для 10 класу та якісному опануванню навчального матеріалу.