Кульчицький, C.B.

Історія України

підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

(рівень стандарту, академічний рівень)

Автори прагнули дати об'єктивну оцінку подіям вітчизняної історії періоду перших двох десятиріч XX ст.

Значну увагу приділено розвиткові національної культури та історії повсякденності, що дозволяє олюднити й оживити сторінки минулого.

У підручнику запропоновано нестандартний методичний апарат, який сприятиме розвитку в учнів критичного мислення, навичок самостійної роботи, допоможе сформувати і обґрунтувати власну точку зору.